Fjärrvärme till Oskarshamns sjukhus

Pressmeddelande 2015-03-27

Oskarshamns sjukhus ska i fortsättningen få fjärrvärme från Oskarshamns Energi AB med lägre kostnader och mer miljövänlig uppvärmning som följd.

Landstinget och Oskarshamns Energi AB har tecknat ett samarbetsavtal, som innebär att Oskarshamns sjukhus kommer att anslutas till Oskarshamns Energi AB:s utbyggda fjärrvärmenät, vilket beräknas vara klart under hösten 2015.

Samarbetsavtalet gäller i 15 år.

- På lång sikt kommer vi att minska våra värmekostnader. Avtalet innebär även att vi minskar landstingets behov av investeringar för att möta ökade miljökrav i den egna värmeanläggningen, säger landstingets energistrateg Stefan Westblom.

I avtalet ingår även att Oskarshamns Energi AB kommer att ansvara för drift och service av en reservanläggning vid Oskarshamns sjukhus. Anläggningen finns för att klara värmeeffekttoppar i systemet samt som reservvärme i eventuella krissituationer.

Mer information

Stefan Westblom, energistrateg, Landstinget i Kalmar län
0480-44 80 07