Fler åker buss i Kalmar och länet

Pressmeddelande 2013-11-07

Den nya stadstrafiken i Kalmar har lett till 5,5 procents ökning av resandet.

Det visar en första sammanfattande jämförelse som gjorts mellan september 2012 och september 2013 när det gäller registrerade resor i KLT:s biljettsystem. Resultatet visar också på ett ökat resande i hela länet.

Antalet resor med Kalmars stadstrafik var första månaden efter lanseringen i augusti 10 300 resor fler än samma tid året innan, vilket motsvarar en ökning med 5,5 procent. För hela länet ökade bussresandet med tre procent, motsvarande 18 500 resor.

- Vi är självklart jättenöjda då det är en väldigt stor resandeökning på så kort period. Det ger en första indikation på att vi har satsat rätt när vi gjort stadstrafiken mer tillgänglig samt bäst för flest. Men utvärderingsperioden är egentligen två år, så vi fortsätter att noggrant följa utvecklingen, säger trafikdirektör Karl-Johan Bodell.

Linje 401 och 405 är de mest populära stadstrafiklinjerna i Kalmar med 46 618 respektive 43 280 resande i september 2013. För linje 401 innebär det totalt en ökning med 2,5 procent jämfört med september 2012. Antalet resor gjorda från Lindsdal har ökat med tolv procent, från 8 553 resor till 9 552 resor.

Den största resandeökningen finns i södra delen av länet där linjerna 121-125, 403 samt 500 tillsammans har ökat med 24 procent i september 2013 jämfört med samma månad 2012. Samtliga linjer visar på en resandeökning. Detta trots stora förändringar, som att Ljungbyholm inte längre är knutpunkt för de södra delarna och att den nya stadstrafiklinjen 403 inte går genom Rinkabyholms samhälle.

Fakta/Resandet i Kalmar och länet

  • Resultaten visar antal registrerade resor i KLT:s biljettsystem samt mobilbiljetter. Quickomatbiljetter är ej inräknade i jämförelserna för stadstrafiken då de inte kan härledas till en specifik linje. Dock är de inkluderade vad gäller resultatet för resandet i hela länet.

  • Linjerna 121-125 samt 500 är inräknade i jämförelserna för att få en så relevant jämförelse som möjligt då det skett en förflyttning från dessa linjer till den nya stadstrafiklinjen 403.

  • Stadstrafiken i Kalmar har ökat från 186 399 resor september 2012 till 196 634 september 2013.

  • Trafiken i hela länet har ökat från 544 254 resor i september 2012 till 562 669 i september 2013.

Mer information

Karl-Johan Bodell, trafikdirektör, Kalmar Länstrafik
010-21 21 100