Fler nöjda med kollektivtrafiken i länet

Pressmeddelande 2015-02-09

Allmänhet och resenärer har blivit mer nöjda med kollektivtrafiken i både riket och Kalmar län 2014. Det visar Kollektivtrafikbarometern.

Nöjdheten med Kalmar Länstrafik ökade med fyra procentenheter både bland allmänheten och resenärerna förra året visar rapporten som presenterades på måndagen. Nöjdheten med den sista resan med KLT är stabilt hög – åtta av tio resenärer säger sig vara nöjda. Förutom allt fler nöjda kunder kunde KLT under 2014 också redovisa en ökning av resandet med sju procent.

- Under snart ett och ett halvt år har vi aktivt jobbat med det som betyder mycket för att kunderna ska bli mer nöjda. Till stor det handlar det om bemötande på alla nivåer, jag tror att resultaten är frukten av det arbetet, säger Karl-Johan Bodell, trafikdirektör på Kalmar Länstrafik.

Nöjdheten ökar mest bland resenärerna i stadstrafiken samt bland resenärer som gör enstaka resor medan de boende på landsbygden är mindre nöjda än tidigare.

- Vi ser kontinuerligt över trafiken i länet vilket innebär anpassningar främst på landsbygden där resandet är litet. Där kan resenären använda vår utbyggda närtrafik istället. Vi kommer jobba mer med att förklara närtrafik för resenären och hoppas främst att de boende på landsbygden ser det som ett alternativ, säger Karl-Johan Bodell.

Fakta/Kollektivtrafiken i Kalmar län 2014

  • Senaste resan: 81 procent nöjda (81 procent 2013).
  • Reser varje dag: 54 procent nöjda (53 procent 2013).
  • Reser någon gång i veckan: 64 procent nöjda (65 procent 2013).
  • Reser mer sällan: 43 procent nöjda (39 procent 2013).
  • Reser aldrig: 18 procent nöjda (18 procent 2013).
  • Sammantagen nöjdhet resenärer: 60 procent (56 procent 2013).
  • Sammantagen nöjdhet allmänheten: 45 procent (41 procent 2013).

Mer information

Karl-Johan Bodell, trafikdirektör; Kalmar Länstrafik
010-21 21 100