Fler p-platser vid länssjukhuset

Pressmeddelande 2014-01-17

Landstinget kommer att förbättra parkeringsmöjligheterna vid Länssjukhuset i Kalmar.

- Vi får löpande in synpunkter på vår verksamhet och då agerar vi för att varje dag bli lite bättre. Sedan tidigare genomför vi en översyn för att skapa fler parkeringsplatser. Redan innan det är klart ser vi över möjligheterna att skapa tillfälliga parkeringsplatser, säger Eleonor Agnehamn, biträdande basenhetschef för transport och lokalvård inom Landstingsservice.

Den närmaste månaden kommer det att bli ett antal nya platser och fortlöpande under våren kommer ytterligare platser att skapas.

Klart är också att det inom kort blir ytterligare en parkeringsautomat för att utöka tillgängligheten vid betalning. Landstinget fortsätter undersöka också om antalet parkeringsautomater är tillräckligt i förhållande till antalet parkeringsplatser och för en dialog med entreprenören om detta.

- Vi har också infört rutiner för att kvalitetssäkra befintliga parkeringsautomater, säger Eleonor Agnehamn.

För att göra det tydligare för besökarna kommer nya skyltar att sättas upp vid parkeringen.

Fakta/Betalning

I parkeringsautomaterna går det både att betala med kontanter och bankkort. Det går även att betala parkeringsavgiften med sms.

Mer information

Eleonor Agnehamn, biträdande basenhetschef
0480-845 77