Fler turer med nya Krösatåg

Pressmeddelande 2014-08-05

Lördagen 9 augusti invigs den nya Krösatågstrafiken mellan Kalmar och Emmaboda. Då öppnar också den nya stationen i Örsjö.

Sträckan Kalmar-Emmaboda är andra etappen i utvecklingen av tågtrafiken i sydostregionen. Satsningen innebär att trafiken mellan Emmaboda-Karlskrona nu knyts samman och omfattar även nya stationen i Örsjö. Det blir sju dagliga tåg i vardera riktning och från december ytterligare en dubbeltur.

- Det känns jättespännande med tåginvigning och under 2015 kommer fler stationer att öppnas för den regionala tågtrafiken. Smedby och Trekanten kommer åter att öppnas för resande. Och under 2016 tas den tredje sträckan i drift, Emmaboda-Växjö, vilket ger trafiken en sammanhängande struktur med regional tågtrafik hela vägen från Malmö till Kalmar, säger trafikdirektör Karl-Johan Bodell.

Invigningsdagen inleds på centralstationen i Kalmar och är ett samarbete mellan Kalmar Länstrafik och kommunerna i Kalmar, Nybro och Emmaboda.

Det blir namnceremoni och mingel på perrongen innan jungfrufärden med inbjudna gäster avgår. Under färden görs stopp med ytterligare namngivning både i Nybro och Emmaboda samt stationsinvigning i Örsjö.

Det var i en tävling under våren som länsborna fick ge sina bästa namnförslag till de nya tågen som ska trafikera sträckan. De vinnande förslagen kommer vid namngivningsceremonin att tilldelas vardera tåg.

Den ordinarie Krösatågstrafiken längs sträckan startar sedan söndagen den 17 augusti men redan under invigningsdagen ges möjlighet för allmänheten att fritt prova den nya sträckan.

- Som en del i invigningsdagen kör vi prova-på-tåg tur och retur mellan Emmaboda och Kalmar. Turerna blir en del av pågående Kalmar Stadsfest och är ett perfekt sätt att både prova den nya sträckningen samtidigt som man kan ta med sig vänner och familj in till stadsfesten.

Mer information

Karl-Johan Bodell, trafikdirektör 010-21 21 100