Fler unga män behöver klamydiatesta sig

Pressmeddelande 2014-09-25

Allt fler beställer klamydiatest via webben. Men de unga männen är betydligt färre än kvinnorna.

- Det är enkelt och gratis att beställa ett hemtest via e-tjänsten på 1177.se. Det är viktigt är att upptäcka en klamydiainfektion tidigt dels för sin egen skull då obehandlad klamydia kan leda till sterilitet dels för att inte fler ska bli smittade, säger smittskyddsläkare Claes Söderström.

Förra året lämnades totalt 950 prov in i länet som var beställda via klamydiatjänsten på webben. Av dessa var 340 män och 610 kvinnor. Bland männen visade sig 24 ha en infektion och bland kvinnorna var det 50 som hade klamydia.

Fram till den 4 september i år har 885 prov lämnats in, beställda via e-tjänsten. Av dessa var 301 män och 584 kvinnor. Av männen hade 37 en klamydiainfektion och bland kvinnorna var det 47 personer.

Måndagen 29 september – klamydiamåndagen – startar årets riksomfattande kampanj på uppdrag av Folkhälsomyndigheten för säkrare sex och att man ska testa sig om man haft oskyddat sex med en ny eller tillfällig partner. Fokus i kampanjen ligger på de unga männen i åldern 20-24 år då statistiken tydligt visar att just denna grupp testar sig i betydligt mindre omfattning än kvinnor i samma ålder.

Sedan 2007 har antalet klamydiafall i Kalmar län stadigt minskat. 2007 var det 1248 fall, förra året rörde det sig om 715 fall och till och med augusti i år finns 559 fall registrerade.

- Vi har en positiv utveckling. Förra året hade vi lägst fall i landet i förhållande till folkmängden. Men vi får aldrig slå oss till ro och vara nöjda, säger Claes Söderström.

Som i ett led i den två månader långa klamydiakampanjen kommer personal från ungdomsmottagningarna och STI-mottagningarna i länet att besöka gymnasierna i både Västervik och Oskarshamn och Linnéuniversitetet i Kalmar och erbjuda provtagning.

- De unga kvinnorna kommer ju av andra skäl till våra mottagningar, exempelvis vid preventivmedelsrådgivning, och då erbjuder vi alltid klamydiatest. Unga män får vi inte lika naturligt kontakt med. Därför riktar vi oss nu framför allt till dem, säger Lena Brissman, barnmorska med ansvar för mödrahälsovården och ungdomsmottagningarna i södra Kalmar län.

Fakta/Klamydia

Klamydia är en vanlig infektion bland unga i Sverige och kan överföras om man har sex utan kondom. Förra året anmäldes i landet omkring 36000 fall av klamydia. Klamydia syns eller känns i de flesta fall inte, så för den som haft oskyddat sex är det bra att ta ett klamydiatest. Att testa sig för klamydia är kostnadsfritt och ganska enkelt. Det kan göras via ett hemtest eller på närmaste mottagning. Även eventuell behandling är kostnadsfri.

Mer information

Claes Söderström, smittskyddsläkare
0480-842 15

Lena Brissman, samordningsbarnmorska
0480-817 21