Flera kikhostfall i norra länsdelen

Pressmeddelande 2015-10-30

De senaste två månaderna har flera fall av kikhosta konstaterats i norra delen av länet. Smittskyddsenhet uppmanar nu till ökad uppmärksamhet.

- Det rör sig om tre spädbarn och tre vuxna och det är fler fall än normalt. Spädbarn under sex månader har ökad risk för allvarlig sjukdom då vaccinationerna ännu inte gett full effekt och bör därför skyddas från nära kontakt med personer som har långdragen luftvägsinfektion med hosta, säger biträdande smittskyddsläkare Lisa Labbé Sandelin.

Spädbarn smittas för det mesta av personer i sin närmaste omgivning som inte är medvetna om att de har kikhosta. Förutom ökad uppmärksamheten uppmanar smittskyddsenheten till frikostig provtagning vid långdragen hosta.

Under 2014 sågs en fördubbling av antalet rapporterade fall av kikhosta i Sverige och även i år är det fler fall än vanligt.

Alla barn vaccineras mot kikhosta vid 3, 5 och 12 månaders ålder men vaccinet har inte effekt förrän upp till 4 veckor efter andra dosen, alltså vid 6 månaders ålder. Ytterligare doser ges för närvarande vid 5-6 års ålder och vid 14-16 års ålder.

Vaccinets effekt avtar med tiden varför man kan bli sjuk trots att man är vaccinerad. Sjukdomen behöver inte alltid ge typiska kikningar, utan förekomma som enbart långvarig hosta. Vuxna och vaccinerade barn får ofta lindrig sjukdom men kan ändå vara smittsamma. Kikhosta är mycket smittsamt.

Kikhosta är anmälning- och smittspårningspliktig enligt smittskyddslagen. Det innebär att vid ett konstaterat fall kontaktas de familjer som har spädbarn som exponerats för smitta. Spädbarnen erbjuds förebyggande antibiotikabehandling oavsett om de har symptom eller inte. Sjukdomsförloppet kan mildras om antibiotika sätts in under första veckans symptom.

När kikningarna väl har börjat har antibiotika ingen effekt på förloppet men kan minska smittsamheten, vilket är extra viktigt om det finns barn under ett år i omgivningen.

Mer information

Lisa Labbé Sandelin, biträdande smittskyddsläkare
0480-813 36