Flera nomineringar till Guldskalpellen

Pressmeddelande 2014-04-02

Fyra projekt inom landstinget är nominerade till tidningen Dagens Medicins pris Guldskalpellen till årets förnyare av sjukvården.

Totalt har 57 nomineringar lämnats in till priset som delas ut i maj för åttonde året. Guldskalpellen kan delas ut till en enskild person eller till en grupp medarbetare som representerar en verksamhet inom svensk hälso- och sjukvård, till exempel en klinik eller vårdcentral. Personer från alla yrkesgrupper kan komma ifråga. Pristagaren utses av en jury och priset består av ett utbildningsstipendium på 25 000 kronor, ett hedersdiplom och en pokal.

Från Landstinget i Kalmar län är följande projekt nominerade:

Projekt Borgholm
Hälsocentralen Borgholm

Genom samordning av primärvårdens och kommunens hälso- och sjukvårdsinsatser slipper äldre multisjuka i Borgholms kommun långa transporter till Länssjukhuset i Kalmar. Istället har dessa patienter fått sjukvårdsbehovet tillgodosett på hemmaplan och kunnat följas upp av sina husläkare och kommunens hälso- och sjukvård.

Varje dag lite bättre – kraften hos många!
Landstingsövergripande

Landstinget i Kalmar län har genom en långsiktig strategisk satsning lyckats med att gå från öar av förbättrings­arbete till en förbättringsanda i vardagen. Ständiga förbättringar är landstingets väg och förhållningssätt för att uppnå bästa tänkbara vårdkvalitet med fokus på ökat värde för patienter och medborgare.

Systematiskt förbättrings­arbete för att minska trycksår hos inne­liggande patienter
Sjukhusövergripande

Landstinget i Kalmar län har genom en medveten strategisk satsning lyckats sänka förekomsten av trycksår bland patienter på länets sjukhus från cirka 19 procent till 7 procent. Ett framgångsrikt läns­övergripande samarbete. Landstinget har numera ett mer likriktat trycksårspreventivt arbete på länets tre sjukhus.

Skapa en samlad målbild av arbetsplatsen
Oskarshamns sjukhus

Det har skett en kulturförändring där chefer och medarbetare blivit medvetna om betydelse av sitt eget ansvar, en ökad arbetsstolthet och transparens mellan verksamheterna. Resultatet har bland annat visat sig i goda resultat inom medicinsk kvalitet, patientenkät och förbättrad psykosocial arbetsmiljö.

Andra nomineringar från länet

  • Hemrehabiliteringen inom Kalmar kommun för sitt arbete att göra omsorgstagare mer självständiga.

  • Utvecklingen av Sidepack, ett transportsystem för intensivvårdsutrustning i och utanför ambulans, som tagits fram av ambulanspersonal i Kalmar i samarbete med intensivvårdsavdelningen och den medicintekniska avdelningen vid Länssjukhuset i Kalmar. Nomineringen har gjorts i företagets namn – MBU Constructions AB.