Folktandvården deltar i unik forskning

Pressmeddelande 2014-10-23

Kan låga halter av fluor i mjölken till kvällsmaten förebygga och förhindra hål i tänderna bland barn?

Folktandvården i Färjestaden kommer under två år att delta i ett unikt forskningsprojekt där metoden ska prövas.

- Det är kul att få vara en del i ett stort forskningsprojekt, ämnet är mycket intressant och handlar ju om det vi gör varje dag, berättar Margareta Elfvin, tandläkare i Färjestaden som arbetar med projektet tillsammans med tandsköterskorna Linda Hildingsson och Linda Jakobsson.

Det är Malmö tandvårdshögskola och folktandvården i södra Sverige, som tillsammans genomför studien. Folktandvården i Färjestaden är en av fyra tandvårdskliniker som tillsammans ska rekrytera 360 tolvåringar som deltagare i projektet.

Praktiskt ska det gå till så att tolvåringarna förses med behållare, där vätskan antingen är rent vatten eller har en tillsats av fluor. Behållaren töms i ett glas mjölk till kvällsmaten, dagligen under två år. Med resultaten från deltagarna vill forskarna se om låga halter av fluor i mjölk kan påverka munbakteriernas syratolerans och därigenom förhindra uppkomst av hål. Barnen undersöks av tandläkare en gång om året och plackprov tas hos tandläkare efter sex månader.

Nigel Borrow och Andrew Rugg-Gunn, styrelsemedlemmar från The Borrow Foundation och tillika finansiärer av forskningen, besökte under torsdagen Färjestaden tillsammans med professorerna Gunnel Svensäter och Björn Axtelius, Malmö Högskola. Syftet med besöket var att på plats se hur verksamheten vid svenska tandvårdskliniker fungerar i ett forskningssamarbete.

- Vi har två mål med projektet. Ett är att identifiera de barn och ungdomar som riskerar att få karies. Och sedan att behandla dessa högriskpatienter genom att påverka munnens bakterier, säger Gunnel Svensäter, professor i oral biologi vid Tandvårdshögskolan i Malmö.

Övriga orter som deltar i projektet är folktandvårdskliniker i Sölvesborg, Alvesta och Halmstad.

Mer information

Margareta Elfvin tandläkare, Folktandvården i Färjestaden
0485-396 00

Björn Axtelius professor, Tandvårdshögskolan, Malmö Högskola
070-374 88 27