Folktandvårdsbussen rullar ut i länet

Pressmeddelande 2015-02-03

Folktandvården tar ytterligare ett steg för att öka tillgänglighet. En rullande klinik kommer till dem som har svårt att ta sig till en vanlig klinik.

Den nya kliniken, i form av en husbil modell större, kommer att användas i hela länet och tar emot sina första kunder under våren. De flesta behandlingar kan erbjudas i bussen eftersom den i möjligaste mån är utrustad som en vanlig klinik.

- Det är verkligen roligt att vår mobila klinik är klar. Med bussen får vi nya möjligheter att erbjuda tandvård i länet. Vi kan resa till kunderna istället för tvärtom, vilket underlättar både för oss och för dem, säger tandvårdschef Anders Nylander, Folktandvården i Kalmar län.

I första hand kommer folktandvårdsbussen att användas vid asylboenden, vid skolor utanför tätorter och vid äldreboenden. Den kan även användas för andra grupper och finnas som backup vid en vanlig tandvårdsklinik.

- Vi har många idéer för hur vi kan använda bussen Det viktigaste nu är att komma igång och se vad som eventuellt behöver justeras. Vi har lagt ned mycket tid på att få en optimal och trivsam miljö både för oss som ska arbeta i bussen och för våra patienter, säger Anders Waldenström, tandläkare och ansvarig för framtagandet av bussen.

I folktandvårdsbussen finns, förutom ett behandlingsrum, ett litet steriliseringsrum där man rengör instrument och utrustning samt ett litet väntrum.

Mer information

Anders Nylander, tandvårdschef, Folktandvården i Kalmar län
070-631 36 09

Anders Waldenström, tandläkare/ansvarig för framtagandet
av folktandvårdsbussen
070-208 98 58