För höga stråldoser anmäls

Pressmeddelande 2014-12-05

Tre patienter har blivit utsatta för högre stråldoser än normalt i samband med radiologiska undersökningar på Länssjukhuset i Kalmar.

I det ena fallet som berör två patienter har det visat sig att det nya röntgenlabb som installerades vid länssjukhuset i juni inte hämtat förinställda parametrar i samband med genomlysningar. Det troligaste är att felet funnits i utrustningen sedan installationen. Felet upptäcktes i slutet av november då en patient fick fem gånger för hög stråldos än för en normalundersökning. I samband med detta uppmärksammades också en undersökning i juli då en patient utsattes för tre gånger för hög stråldos.

I väntan på att leverantören åtgärdat problemet används inte utrustningen för genomlysningar.

I det andra fallet har en patient utsatts för sju gånger för hög stråldos efter ett handhavandefel. Av misstag har fel fotpedal använts. På den aktuella utrustningen sitter fotpedalerna för olika undersökningar tvärtemot annan genomlysningsutrustning. En tydligare uppmärkning av fotpedalerna har skett för att inte samma misstag ska inträffa.

Båda fallen har anmälts till Strålsäkerhetsmyndigheten. Samtliga patienter är eller kommer att bli informerade. De stråldoser patienterna utsatts för motsvarar ett till två års normal bakgrundsstrålning.

Mer information

Magnus Persson, verksamhetschef, radiologiska kliniken Länssjukhuset i Kalmar
0480-813 38

Ulrika Svanholm, sjukhusfysiker, onkologiska kliniken och strålningsfysik, Länssjukhuset i Kalmar
0480-44 89 11