Förbättrad lokalvård på sjukhusen

Pressmeddelande 2013-09-30

Städning sju dagar i veckan och effektivare kvalitetsuppföljning ska leda till högre städkvalitet för patienter på sjukhusen i Kalmar län.

Från den 1 oktober kommer alla patientnära verksamheter vid Länssjukhuset att städas samtliga veckans dagar, året runt. Detta som ett led i ett aktivt förbättringsarbete att ytterligare utveckla lokalvården.

- Vi arbetar kontinuerligt med förbättringsarbeten och stor vikt läggs vid kvalitetsuppföljning för att utveckla verksamheten, säger Christer Holmgren, förvaltningschef på Landstingsservice.

Tidigare har externa städkonsulter följt upp kvaliteten för lokalvården på sjukhusen, men nu kommer landstinget att göra det i egen regi. Landstingsservice har inrättat en ny funktion, med ansvar för kvalitetsuppföljning, som också ska vara kontaktperson för lokalvården.

Kvalitetsuppföljning sker genom:

  • Översyn av kvaliteten på lokalvården tolv gånger per år (tio mindre besiktningar månadsvis och två större vår och höst).

  • Enkäter en gång per år till alla verksamheter, som bedömer lokalvården utifrån avtalet.

  • Att ansvarig för kvalitetsuppföljningen bedömer hur lokalvården fungerar och om lokalvårdsavtalet följs.

  • Avstämningsmöte med lokalvårdsentreprenören, uppföljningsansvarig, företrädarna för vårdhygien på landstinget samt lokalvårdschefen.

Det nya lokalvårdsavtalet, som är resultatet av en upphandling, innebär att ISS Facility Services får fortsatt förtroende för lokalvården på Länssjukhuset i Kalmar från 1 oktober 2013 och fyra år framåt.

Mer information

Christer Holmgren, förvaltningschef, Landstingsservice
0490-861 60