Förbättrad tillgänglighet i slutet av 2013

Pressmeddelande 2014-02-12

Tillgängligheten vid länets sjukhus fortsatte att förbättras de två sista månaderna 2013.

Förbättrad tillgänglighet i slutet av 2013

Tillgängligheten vid länets sjukhus fortsatte att förbättras de två sista månaderna 2013.

90 procent av patienterna fick komma till läkare inom 60 dagar i december och 92 procent fick sin behandling/operation utförd inom 60 dagar. Därmed klarade landstinget båda målen i den så kallade kömiljarden. Preliminära siffror över utfallet av kömiljarden visar att Landstinget i Kalmar för hela 2013 får del av cirka 95,5 miljoner kronor. Det definitiva resultatet presenteras senare i februari.

Akutmottagningen i Västervik fortsätter att ha den bästa tillgängligheten av de tre sjukhusen. I stort sett är 80 procent av patienterna klara inom de tidsmål som finns beroende på prioritering av skada/sjukdom. Också Oskarshamn ligger nära målen. Akutmottagningen vid Länssjukhuset i Kalmar som tar emot lika många patienter som Oskarhamn och Västervik tillsammans har däremot svårare att nå tidsmålen.

Under slutet av 2013 försämrades psykiatrins tillgänglighet något. Inom vuxenpsykiatrin fick knappt 80 procent av de sökande patienterna sitt första besök inom 60 dagar. Och inom barn- och ungdomspsykiatrin fick cirka 95 procent av patienterna tid för första besök inom 30 dagar. 80 procent av de som bedömdes vara i behov av behandling eller fördjupad utredning fick tid för detta inom 30 dagar.

Nya siffror för telefontillgängligheten till de olika hälsocentralerna och privata mottagningarna inom Hälsoval Kalmar län redovisades vid landstingsstyrelsens sammanträde.

Mätningen september-december visar att 99 procent av patienterna fick kontakt med sin hälsocentral samma dag och att 68 procent fick en uppringningstid inom 20 minuter. 68 procent blev också uppringda inom fem minuter från den utlovade tiden.

Patienternas snittväntetid var knappt 20 minuter, den kortaste väntetiden vid de tre mätperioderna under 2013.

Projektredovisning

Inför landstingsstyrelsen redovisade hälso- och sjukvårdsdirektör Ragnhild Holmberg och sjukhuschef Johan Rosenqvist vid Länssjukhuset i Kalmar reglerna för den ekonomiska hanteringen av olika projektpengar inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

I korthet innebär det att inga medel rörs från pågående projekt, forskningsmedel eller gåvor och donationer. Däremot får verksamheten inte behålla överskott från avslutade konferenser och läkemedelsprövningar. Under en övergångstid sker en "mjuk" tillämpning av regelverket som infördes hösten 2013.

Totalt fanns det 2013 221 olika projekt inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen. 152 av dessa har fortsatt in i 2014 och 14,6 miljoner kronor har förts över för dessa. 69 projekt avslutades under 2013 med en återredovisning av 8,1 miljoner över

Övrigt

Vid landstingsstyrelsens sammanträde informerade också landstingets ekonomidirektör Ingeborg Eriksson om bokslut för 2013, hälso- och sjukvårdsdirektör Ragnhild Holmberg berättade om Regionalt Cancercentrum Sydöst och utvecklingsdirektör Krister Björkegren och kommunikationsdirektör Anna Strömblad informerade om världens bästa strokekampanj och landstingets kvalitets- och patientsäkerhetsarbete.