Första hälsocentralen med tidbok på nätet

Pressmeddelande 2014-04-04

Landstinget tar nu ytterligare ett steg för att öka tillgängligheten till vården genom en mer utvecklad e-tjänst.

Patienter vid Kvarnholmens hälsocentral i Kalmar kan sedan i mars via webben själva boka en tid för de flesta besök och provtagningar, men också boka om eller boka av. Kvarnholmen är därmed först ut bland länets hälsocentraler att erbjuda denna möjlighet.

E-tjänsten nås via 1177.se. Där går det att logga in dygnet runt och få en tydlig överblick över vilka lediga tider som finns och sedan välja den tid som passar bäst

- Därmed får våra patienter ytterligare en möjlighet att snabbt och enkelt komma i kontakt med oss, säger Ann-Louise Elling som är basenhetschef för Kvarnholmens hälsocentral.

Sedan tidigare finns webbtidbok för kvinnor som kallas till gynekologisk cellprovskontroll. De 30 000 kvinnor i länet som årligen berörs har möjlighet att själva direkt boka om eller av sin tid.

Arbetet med att ansluta fler vårdverksamheter till webbtidbokning kommer att fortsätta under 2014:

  • Inom kort kommer kvinnor som kallas till hälsokontroller med mammografi att själv kunna ändra sin tid direkt i tidboken.

  • Kvinnokliniken vid Länssjukhuset i Kalmar planerar att införa webbtidbok under hösten.

  • Folktandvården i Hultsfred är också aktuell för en pilot under hösten.

Fakta/Nationell ehälsa

Webbtidbok är en del i landstingets satsning på ehälsa för invånare och kan nås från valfri enhet som dator, surfplatta och smartphone.

Invånartjänster bidrar till bättre hälsa och livskvalitet hos allmänheten, genom att erbjuda kvalitetssäkrad information och effektiva verktyg för att hantera sin egen hälsa och vård. De ger förutsättningar till ökad medverkan i vården och bättre överblick över vårdprocesserna. Invånartjänsterna förbättrar också tillgängligheten till vården, och stödjer dessutom valfrihet och flexibilitet i invånarnas val av hälsocentral/läkarmottagning.

Mer information

Ann-Louise Elling, basenhetschef, Kvarnholmens hälsocentral
0480-813 97