Fortsatt bättre tillgänglighet 2012

Pressmeddelande 2013-01-28

Landstinget i Kalmar län fortsätter att förbättra tillgängligheten till vård och minska köerna och väntetiden.

Sett över hela året ökade tillgängligheten 2012 i jämförelse med 2011. Under årets samtliga månader har landstinget klarat målet att 70 procent av patienterna ska komma till specialistläkare eller operation/behandling inom 60 dagar. Under nio av tolv månader har landstinget också nått det högre målet att 80 procent av patienterna ska få sitt läkarbesök eller behandling inom 60 dagar.

Det innebär att landstinget fått del av den statliga så kallade kömiljarden under årets samtliga månader. Framför allt är det tillgängligheten till operation eller behandling som förbättrats markant.

- Det är ett tydligt bevis för att ett målmedvetet arbete för att ständigt förbättra tillgängligheten lönar sig både för landstinget och våra patienter, säger Alf Jönsson.

- Men det finns fortfarande utmaningar. Vi ska ha lika god tillgänglighet året om; det får inte spela någon roll om det är vår, sommar, höst eller vinter. Här finns en del att jobba med framför allt när det gäller sommarmånaderna.

Preliminära beräkningar som gjorts inom landstinget pekar på att Landstinget i Kalmar län kommer att få del av drygt 49 miljoner kronor av den miljard regeringen avsatt till landstingen för att stimulera tillgänglighetsarbetet. Det är något mindre än 2011 trots att landstingets tillgänglighet förbättras.

Det beror på att fler landsting får del av kömiljarden under årets alla månader 2012 än 2011. Skulle kömiljarden delas ut strikt proportionellt utifrån befolkningstalen skulle Landstinget i Kalmar län få knappt 25 miljoner kronor.

Sedan kömiljarden infördes har landstinget tidigare fått 26 miljoner 2009, 46 miljoner 2010 och 65 miljoner 2011. Den definitiva siffran för 2012 kommer senare att presenteras av regeringen.

Mer information

Alf Jönsson, landstingsdirektör 0480-84 555