Fortsatt hög tillgänglighet till psykiatrin

Pressmeddelande 2012-11-13

Tillgängligheten till psykiatrin är för närvarande den bästa sedan väntetiderna började redovisas inför landstingsstyrelsen.

I september fick alla väntande till ett första besök inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) tid inom 30 dagar. Det var sjätte månaden i rad som BUP lyckades klara det högt ställda målet till 100 procent.

Alla patienter fick också tid till fördjupade utredning och/eller behandling inom 30 dagar under september.

Också inom vuxenpsykiatrin fortsätter tillgängligheten att vara hög. Omkring 90 procent av de väntande i september hade en tid till första besök inom 60 dagar, varav närmare 85 procent inom 45 dagar, vilket är landstingets eget mål.

När det gäller tillgängligheten till hälso- och sjukvården höll den sig på en stabil nivå under september. Drygt 84 procent fick tid för besök hos specialist inom 60 dagar och 80 procent fick behandling/operation inom 60 dagar. Därmed fick också landstinget maximalt utfall av kömiljarden under månaden. Preliminära siffror för oktober visar på en ännu bättre tillgänglighet under denna månad.

När det gäller landstingets eget mål om 45 dagar till besök så når Länssjukhuset i Kalmar det till 76 procent, Oskarshamns sjukhus till 80 procent och Västerviks sjukhus till 76 procent.

Kvalitet och patientsäkerhet

Utvecklingsdirektör Krister Björkegren presenterade vid sammanträdet den senaste nationella trycksårsmätningen, som visar att Landstinget i Kalmar län ligger bättre än rikssnittet. Trots det var det tolv procent av patienterna som vid mättillfället i oktober hade tryckskador eller trycksår.

Krister Björkegren pekade på det förbättringsarbete som pågår för att minska förekomsten av trycksår inom vården och därmed det lidande för patienterna som trycksår kan innebära.

Mer information

Tillgänglighet hälso- och sjukvården (öppnas i nytt fönster)

Tillgänglighet psykiatri (öppnas i nytt fönster)

Kvalitet och patientsäkerhet (öppnas i nytt fönster)