Fortsatt hög tillgänglighet till vård

Pressmeddelande 2014-06-10

Landstinget fortsätter att ha hög tillgänglighet till länets sjukhus.

I april fick i runda tal nio av tio patienterna en tid till besök hos läkare eller behandling/operation inom 60 dagar. När det gäller tid till läkare var resultatet 89 procent och för operation/behandling 90 procent. Därmed fortsätter landstinget att ligga i topp när det gäller tillgänglighet till vården.

I samband med redovisningen av de senaste siffrorna presenterade hälso- och sjukvårdsdirektör Ragnhild Holmgren också nedbrutna siffror för respektive sjukhus och specialitet både när det gäller mottagning och operation. När det gäller väntetid till genomförda besök klarade Länssjukhuset i Kalmar 89 procent av besöken inom 60 dagar, Oskarshamns sjukhus 90 procent och Västerviks sjukhus 90 procent. När det gäller tillgänglighet till operation var motsvarande siffra 86 procent vid Länssjukhuset i Kalmar, 96 procent vid Oskarshamns sjukhus och 94 procent vid Västerviks sjukhus.

En preliminär beräkning visar att landstinget till och med april fått del av cirka 33,3 miljoner kronor av den så kallade kömiljarden.

Också psykiatrin fortsätter visa god tillgänglighet under april. Inom barn- och ungdomspsykiatrin fick drygt 95 procent både tid till första besök inom 30 dagar och tid till fördjupad utredning/behandling inom 30 dagar.

Inom vuxenpsykiatrin var det drygt 85 procent som fick tid för ett första besök inom 60 dagar.

Kostnader för bemanningsföretag

Vid landstingsstyrelsen redovisade de tre sjukvårdsförvaltningarna aktuella kostnader för bemanningsföretag inom vården.

Vid de tre sjukhusen och Diagnostiskt centrum har kostnaderna till och med maj ökat med 1,9 miljoner till totalt 9,9. Framför allt är det kostnaderna vid Oskarshamns sjukhus som ökat kraftigt, plus 2,4 miljoner. Diagnostiskt centrum har minskat kostnaderna med 500 000 kronor i förhållande till förra året, Länssjukhuset i Kalmar har minskat 300 000 och Västerviks sjukhus noterar en ökning på 250 000 kronor.

Däremot noterar både primärvårdsförvaltningen och psykiatriförvaltningen till och med maj lägre kostnader än samma period 2013. Psykiatriförvaltningen ligger en miljon kronor lägre med en kostnad hittills på 8,7 miljoner och primärvårdsförvaltningen ligger några hundratusen kronor lägre än både 2013 och 2012 med en total kostnad på 13,6 miljoner kronor.