Fortsatt högt kostnadstryck

Pressmeddelande 2015-06-09

En hög kostnadsutveckling fortsätter påverka landstingets ekonomi. Det visar månadsrapporten efter april månad.

Rapporten som redovisades inför landstingsstyrelsen på tisdagen pekar på ett resultat för helåret 2015 på 38 miljoner kronor, vilket är 96 miljoner sämre än budget. I resultatet ingår en återbetalning av premier för avtalsförsäkringen.

Kostnadstrycket är högt i landstingets verksamheter. Inom ett flertal kostnadsposter är utvecklingen hittills högre än beräknat. Det gäller bland annat personalkostnader, kostnader för bemanningsbolag, pensionskostnader och läkemedel. Nettokostnadsutvecklingen beräknas till 5,8 procent för helåret, vilket är högre än vad som tillåts om landstinget ska nå budgeterad nivå. Då får inte kostnadsutvecklingen överstiga 3,6 procent.

Landstingets hälso- och sjukvård avviker med 180 miljoner från tilldelad budget, samtidigt beräknas skatteintäkter och finansnetto ge ett överskott på 89 miljoner.

Ett långsiktigt arbete med kostnadssänkande åtgärder pågår inom en rad områden.

Köfri vård

Länets sjukhus fortsätter att ha en hög tillgänglighet till vård. I april fick 87 procent komma till en specialistmottagning inom 60 dagar, 85 procent fick vänta högst 60 dagar på behandling/operation.

Väntetiden på länets akutmottagningar är stabil. Vid Oskarshamns sjukhus är 92 procent behandlade inom fyra timmar, vid Västerviks sjukhus rör det sig om 85 procent och vid Länssjukhuset i Kalmar cirka 79 procent.

Vid landstingsstyrelsen presenterades också siffror på om återbesök till läkare sker inom så kallat medicinskt måldatum. För hela landet var genomsnittet 58 procent i april. Länets tre sjukhus ligger samtliga över det, i Västervik och Kalmar fick 85 procent tid inom målet och i Oskarshamn 79 procent.

Inom psykiatrin har tillgängligheten försämrats något. I april fick 90 procent av patienterna komma till ett första besök inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) inom 30 dagar. Däremot var det bara 55 procent som fick tid till fördjupad utredning/behandling inom 30 dagar. Förklaringen är en kraftig ökning av antalet remisser in till BUP. En ökning som tog fart 2014 och fortsatt under 2015.

Inom vuxenpsykiatrin fick drygt 85 procent av patienterna tid inom 60 dagar.

När det gäller återbesök fick 86 procent av de vuxna patienterna tid inom medicinskt måldatum. För barn och ungdomar var motsvarande siffra 89 procent.