Friska 75-plussare i forskningens tjänst

Pressmeddelande 2014-02-12

Hur omfattande är D-vitaminbristen bland de äldre i Kalmar län? Och vad kan det innebära för risker?

Det är de kanske viktigaste frågorna i den tvååriga forskningsstudie som nu är på väg att starta i ett samarbete mellan Landstinget i Kalmar län och Linnéuniversitetet. Frågor som friska 75-plusare i södra länet kan hjälpa till att ge svar på. Totalt rör det sig om 1 000 personer som ska undersökas.

- Vi behöver två år på oss för att kunna sprida ut provtagningen över de olika årstiderna och solförhållandena, eftersom just solen är den viktigaste D-vitaminkällan, säger överläkare Martin Carlsson vid Länsenheten för klinisk kemi, som är forskningsledare för studien.

För att studien ska bli framgångsrik behöver inte bara äldre sjuka ingå i utan också friska. Därför söker forskningsgruppen 300 personer som är 75 år eller äldre och som själva betraktar sig som friska.

- Vi vill ha en jämn fördelning av män och kvinnor och då vi vet att det är mer vanligt att kvinnor anmäler sig vill vi speciellt uppmana också män att anmäla sig. Förutom annonser i pressen kommer vi också att gå ut till exempelvis pensionärsorganisationer för att få deltagare, säger Martin Carlsson.

Därutöver kommer ytterligare 700 personer ur fyra olika grupper att undersökas:

  • 200 patienter som vårdas på strokeavdelningen vid Länssjukhuset i Kalmar.
  • 200 patienter på ortopedkliniken som drabbats av så kallad lågenergifraktur – vanligtvis höftfraktur.
  • 100 mångbesökspatienter till akutmottagningen vid Länssjukhuset i Kalmar.
  • 200 boende inom Kalmar kommuns vård- och omsorgsboende.

Då förmågan att omvandla D-vitamin i huden minskar med stigande ålder är just äldre människor i riskzonen för att drabbas av en bristsituation, i synnerhet som inomhusvistelsen också brukar öka. D-vitaminbrist kan bidra till flera sjukdomstillstånd som är extra vanliga hos äldre, exempelvis benskörhet och muskelsvaghet vilket ökar risken för benbrott.

Målet med studien är att äldre ska kunna få bra livsstilsråd för att förebygga sjukdomar som beror på D-vitaminbrist och att också kunna ge svar på vilka riskgrupper som bör ta D-vitaminer i förebyggande syfte.

Forskningsprojektet finansieras med två miljoner kronor ur Familjen Kamprads stiftelse.

De som är intresserade att ingå i studien kan ringa till forskningssjuksköterskan Agneta Hallengren på medicinkliniken vid Länssjukhuset i Kalmar på telefon 0480-44 82 37.

Mer information

Martin Carlsson, forskningsledare, docent och överläkare, Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Landstinget i Kalmar län
0480-81 456