Fritt val av hälsocentral över länsgräns

Pressmeddelande 2014-01-29

Nu blir det möjligt för invånarna i Kalmar, Östergötlands och Jönköpings län att fritt välja hälsocentral inom den sydöstra sjukvårdsregionen.

Reformen, som behandlades av regionsjukvårdsnämnden i december, innebär att den som bor i Kalmar län ska kunna lista sig på en hälsocentral i Jönköpings eller Östergötlands län, och vice versa.

Reformen träder i kraft successivt från den 1 februari. Den som vill välja hälsocentral över länsgränsen fyller i en vårdvalsblankett och lämnar in den till endera landstinget, via hälsocentral, läkarmottagning eller Enheten för folkhälsa och hälsoval.

– Innan man gör sitt val är det bra om man är medveten om att hälsocentralernas utbud kan skilja sig åt mellan landstingen. Uppdraget i de tre landstingen är snarlikt men inte identiskt, säger Sofia Barakat, chef för Enheten för folkhälsa och hälsoval.

Utbud kan variera

I Kalmar läns och i Östergötlands uppdrag ingår exempelvis inte rehabilitering hos sjukgymnast och arbetsterapeut, medan det ingår i Jönköpings. I Östergötland ingår barnhälsovården i hälsocentralernas uppdrag, men inte i Kalmar län och i Jönköpings län.

Patienter inom hemsjukvården kommer inte att kunna lista sig på en hälsocentral i ett annat landsting. Det skulle kunna innebära att hälsocentralens läkare och kommunens hemsjukvårdspersonal befinner sig geografiskt långt ifrån varandra, vilket kan försvåra samarbetet. Detsamma gäller för boende i så kallade särskilda boenden.

Om hälsocentralen behöver remittera en patient till specialistvård sker det på samma sätt oavsett i vilket landsting patienten är folkbokförd. Det innebär att hälsocentralerna i första hand riktar remisser till sjukhus och annan specialistsjukvård i det egna landstinget, men patienten har även här en valmöjlighet.

Mer information

Sofia Barakat, chef för Enheten för folkhälsa och hälsoval
070-201 23 99