Gemensam ledning för bättre samverkan

Pressmeddelande 2013-06-24

En gemensam ledningsgrupp mellan landstinget, regionförbundet och kommunerna ska få samverkan mellan dem att fungera bättre.

- Vi kan använda skattekronorna ännu effektivare genom ett utvecklat samarbete. Detta kommer länsinvånarna att vinna på, inte minst de mest sjuka äldre, säger landstingsdirektör Alf Jönsson.

Tanken är att ledningsgruppen ska bildas snabbt. Landstinget får fem representanter, regionförbundet en och de tolv kommunerna vardera en representant. Redan i september kommer ledningsgruppen att träffa ansvariga politiker för en första presidiekonferens.

Syftet med gruppen är att få en tydlig styrning och ledning av all samverkan mellan länets kommuner och landstinget.

- Samarbetet mellan länets kommuner och landstinget fungerar oftast bra på lokal nivå, men det behövs en tydligare styrning och ledning på högsta nivå, säger regiondirektör Håkan Brynielsson

Ytterligare ett skäl till initiativet är att villkoren för ett antal statsbidrag är så utformade att landstinget och kommunerna är beroende av varandra. Om en part misslyckas med att uppfylla villkoren betalas inget statsbidrag ut till övriga parter.

I ett brev som i dagarna skickas ut från Landstinget i Kalmar län och Regionförbundet i Kalmar län till länets kommuner dras formerna för den nya ledningsgruppen upp och även för samverkan i stort.

Mer information

Alf Jönsson, landstingsdirektör
0480-845 55

Håkan Brynielsson, regiondirektör
0480-44 83 31