God följsamhet till hygienrutiner och klädregler

Pressmeddelande 2012-12-12

Sjukvården i Kalmar län blir bättre och bättre på att följa basala hygienrutiner och klädregler.

Det framgår av den nationella mätning som gjordes under oktober och presenterades på onsdagen. Följsamheten ligger på 82 procent, något bättre än i våras och klart högre än riksgenomsnittets 69 procent.

- Trots det finns det på många håll förbättringsmöjligheter framför allt när det gäller de basala hygienrutinerna. Alla personalkategorier behöver hjälpas åt att påminna varandra för att vi ska förbättra resultaten ytterligare, säger hygienläkare Per-Åke Jarnheimer vid Länssjukhuset i Kalmar.

Under onsdagen presenterades också den senaste mätningen av vårdrelaterade infektioner bland inneliggande patienter på sjukhusen. 7,5 procent av patienterna vid sjukhusen i Kalmar län, undantaget psykiatrin, hade någon form av vårdrelaterad infektion vid mättillfället den 18 oktober. Det ska jämföras mot 9,0 procent som var snittet för riket.

- Resultaten ser något bättre ut än i våras men samtidigt är det svårt att dra slutsatser utifrån en enskild mätning. Arbetet med att utveckla "Infektionsverktyget" pågår och under 2014 kommer vi få helt nya möjligheter att följa förekomsten av vårdrelaterade infektioner, säger Per-Åke Jarnheimer.

I början på nästa år kommer tre kliniker i landstinget starta pilotdrift av verktyget och efter sommaren planeras breddinförande i hela slutenvården.

Landstingets mål är att kunna erbjuda Sveriges bästa kvalitet och säkraste sjukvård till 2014. Att ständigt förbättra vårdhygienen och minska andelen vårdrelaterade infektioner är några av delmålen för att nå målet.

Mer information

Per-Åke Jarnheimer, hygienläkare 0480-814 40