Granskning av folkhälsoarbetet

Pressmeddelande 2014-03-07

Landstingets ambitioner i folkhälsoarbetet har förstärkts och tydliggjorts i flera avseenden.

Det slås fast i en granskning som landstingets revisorer låtit göra med hjälp av konsulter från företaget EY.

Revisorerna pekar på flera positiva saker:

  • Arbetet med att ta fram den folkhälsopolitiska planen har haft positiva effekter både för landstinget och länet.

  • Medlemskapet i "hälsofrämjande sjukvård" kan skapa goda utvecklingsförutsättningar och hälsovalets tydliga inriktning mot folkhälsa är främsta skälet till bedömningen.

  • Folktandvården är ett föredöme att införliva hälso- och förebyggandeperspektiv i sin verksamhet.

Revisorerna ser dock ytterligare möjligheter till förbättringar och har fem rekommendationer till landstingsstyrelsen.

  • Landstingsstyrelsen bör ta initiativ till att förtydliga det politiska ansvaret och framför allt uppföljningen av planen och utvecklingen av uppföljningsparametrar.

  • Landstingsstyrelsen bör förtydliga vilken roll landstinget ska ha i samverkan med bland annat kommunerna.

  • Uppföljningen och indikatorerna i den folkhälsopolitiska planen bör utvecklas.

  • Åtgärder för att förstärka det hälsoinriktade arbetet inom den somatiska specialistvården bör övervägas.

  • Mixen av kompetens inom Enheten för folkhälsa och hälsoval bör breddas.

Revisorerna vill ha svar från landstingsstyrelsen senast den 15 oktober om vilka åtgärder som vidtagits eller planeras för att ta tillvara förbättringsmöjligheterna och rekommendationerna i granskningsrapporten. Revisorerna aviserar att de kommer att följa upp att åtgärderna får önskad effekt.

Mer information

Anders Björkman, revisorernas ordförande
070-370 96 69

Tomas Sandberg, revisionschef
0480-84 180, 070-215 08 85