Granskning av landstingets betalningsrutiner

Pressmeddelande 2015-03-26

Landstinget har en organisation som är ändamålsenlig och ger förutsättningar för god intern kontroll av betalningsrutinerna.

Den slutsatsen drar landstingets revisorer efter att ha granskat betalningsrutinerna genom konsulter från EY.

Revisorerna pekar på att det finns tydliga regler och riktlinjer, som är i stort kända i organisationen. Det finns också en hög ambitionsnivå med flera kontrollsteg och en hög kontrollmedvetenhet, som bygger på att ingen ensam ska hantera alla steg i en transaktionskedja.

I samband med granskningen har behov att förstärka vissa rutiner framkommit. Förbättringsmöjligheter har även identifierats avseende landstingets egna kontroller gällande efterlevnaden av regler och rutiner. Andra säkerhetsbrister har också uppmärksammats och åtgärdats i samband med granskningen.

Revisorerna önskar svar från landstingsstyrelsen om vilka åtgärder som vidtagits eller planeras för att ta tillvara förbättringsmöjligheterna som redovisas i rapporten.

Mer information

Anders Björkman, revisorernas ordförande
070-370 96 69

Tomas Sandberg, revisionschef
0480-841 80, 070-215 08 85