Granskning av privata vårdgivare

Pressmeddelande 2015-11-05

En specialistläkare i länet har gjort förbättringar och uppfyller nu kraven för fortsatt verksamhet. Samtidigt krävs åtgärder av en KBT-terapeut.

Det är resultaten av de senaste granskningarna av de privata vårdgivare som landstinget har avtal med. Revisionerna sker både generellt och slumpmässigt eller för att ett avvikande mönster vid debitering upptäckts. Avsikten är att genomföra granskningar avseende dokumentation, diagnos, behandlingsåtgärder samt krav i övrigt vad gäller god journalföring. Kontroll sker också om begärd ersättning stämmer överens med journaldokumentation.

En specialistläkare som fick kritik vid en granskning i våras har gjort tydliga förbättringar och uppfyller numera de krav som gäller.

Däremot kräver landstinget att en KBT-terapeut förbättrar sin dokumentation av patientkontakterna. Granskningen visar allvarliga brister om man ser till helheten.

En uppföljande granskning kommer att ske i slutet av februari.

Mer information

Christina Edward, planeringschef
0480-849 49