Hedersomnämnande till strokevården i Västervik och Oskarshamn

Pressmeddelande 2014-10-09

Både Västerviks och Oskarshamns sjukhus får hedersomnämnande för ”god strokevård” 2014.

Bakom utmärkelsen står styrgruppen för Riks-Stroke som varje år gör en värdering av strokevården i landet.

Riks-Stroke är ett kvalitetsregister med syfte att bidra till att strokevården håller hög och jämn kvalitet i hela landet. Riks-Stroke är unikt bland kvalitetsregistren eftersom det innehåller en kombination av uppgifter om vård och omhändertagande, boende, patientens upplevelser både under akutskedet samt efter tre och tolv månader efter insjuknandet.

Riks-Stroke har funnits sedan 1994 och varje år registreras cirka 25 000 insjuknanden i Riks-Stroke. Alla svenska sjukhus som vårdar strokepatienter i akutskedet deltar i registreringen. Under den tid som Riks-Stroke har funnits, har kvaliteten på svensk strokevård förbättrats markant. Men fortfarande finns det mycket att göra för att vården skall hålla en jämn och hög nivå på alla sjukhus i landet.

I dagarna kommer den senaste årsrapporten ut som beskriver strokevården i Sverige på de olika sjukhusen under 2013. Det är den som ligger till grund för utmärkelsen Årets strokeenhet, som i år går till Köpings sjukhus och hedersomnämnandena. Förutom Västervik och Oskarshamn är det också sjukhusen i Visby, Halmstad, Alingsås och Östra sjukhuset, Göteborg som får ett omnämnande för "god strokevård".

Både Oskarshamns och Västerviks sjukhus har tidigare varit uppmärksammade av Riks-Stroke. Så sent som förra året utsågs Oskarshamn till årets strokeenhet, samtidigt som Västervik fick ett omnämnande. Tidigare har Oskarshamn fått hedersomnämnanden både 2010 och 2011. Västervik fick också ett omnämnande 2009.

Strokevården är en av landstingets prioriterade processer sedan flera år tillbaka. Under den tiden har de medicinska kvalitetsresultaten förbättrats, exempelvis har tiden till trombolysbehandling vid stroke kortats avsevärt vid länets sjukhus.

Mer information

Petra Hinnen, verksamhetschef, medicinkliniken, Oskarshamns sjukhus
072-221 50 42

Anna Melsted Ottosson, avdelningschef, strokeenheten, Västerviks sjukhus
0490-86 794