Helårsprognos bättre än budget

Pressmeddelande 2014-12-03

Budgetprognosen för 2014 visar på ett resultat 149 miljoner kronor, 22 miljoner bättre än budget.

Det framgår av  månadsrapporten efter oktober som presenterades för landstingsstyrelsen på onsdagen.

Prognosen för landstingets förvaltningar pekar på ett budgetunderskott på 118 miljoner kronor. Störst underskott uppvisar hälso- och sjukvårdsförvaltningen och primärvårdsförvaltningen. Underskotten inom primärvården och psykiatrin kan kopplas till kostnader för bemanningsföretag.

Däremot beräknas landstingsgemensamma poster för pensioner med mera samt skatteintäkter och finansnetto ge ett budgetöverskott på 140 miljoner kronor. Statsbidraget för tillgänglighet i vården, den så kallade kömiljarden, har preliminärt gett landstinget 92 miljoner kronor för perioden till och med september. Det är 15 miljoner mer än utfallet förra året. Helårsutfallet beräknas till 100 miljoner kronor, fem miljoner bättre än för 2013.

Tillgänglighet till vård

Under oktober redovisar landstinget förbättrade tillgänglighetssiffror till sjukhus både när det gäller tid till läkarbesök och operation/behandling. När det gäller besök hos specialistläkare fick 84 procent tid inom 60 dagar och till operation/behandling 82 procent inom 60 dagar. Därmed fortsätter landstinget vara ett av de bästa när det gäller tillgänglighet till vården.

Barn- och ungdomspsykiatrin i Kalmar län har hittills i år haft landets bästa tillgänglighet till besök. I oktober fick 99 procent av patienterna tid inom 30 dagar. 96 procent fick också tid till fördjupad utredning/behandling inom 30 dagar. För perioden januari till oktober har landstinget nått målet om att minst 90 procent ska få tid till första besöket inom 30 dagar och att 80 procent ska få tid till fördjupad utredning och behandling inom 30 dagar. Landstinget kommer därmed att få del av statliga stimulansmedel till de landsting som når målen.
Inom vuxenpsykiatrin fick i oktober mer än 90 procent tid för ett första besök inom 60 dagar.

Antalet vårdkontakter med läkare och sjuksköterskor/distriktssköterskor inom primärvårdens hälsocentraler har ökat kraftigt de senaste två åren. Det framgick av redovisningen av tillgängligheten. Totalt rör det sig om en ökning av vårdkontakterna med 12,5 procent, varav kontakterna med läkare ökat med 6,5 procent och sjuksköterskor/distriktssköterskor med 19,7. Samtliga former av vårdkontakter har ökat, förutom när det gäller mottagningsbesök hos läkare.
Under de senaste tolv månaderna har det förekommit totalt 1 140 000 olika vårdkontakter.