Helgarbete ska minska trycket mot asylhälsovården

Pressmeddelande 2015-02-02

Helgen 7-8 februari gör asyl- och flyktinghälsovården en extra satsning med hälsokontroller av nyanlända flyktingar och asylsökanden.

Kalmar län har under ett flertal år kunnat redovisa att en hög andel asylsökande och flyktingar genomgått hälsokontroll. 2013 var det drygt 80 procent som undersöktes. Hälsokontrollen utförs av landstinget och ska ske så tidigt som möjligt efter att den asylsökande eller flyktingen kommit till Sverige. Syftet med kontrollen är bland annat att tidigt upptäcka smittsamma sjukdomar. Migrationsverket betalar ut en ersättning till landstinget för varje hälsoundersökning.

Trycket mot asyl- och flyktinghälsovården har dock ökat det senaste året i samband med flyktingströmmen från krigets Syrien. För att korta väntetiderna till hälsokontrollen sker nu på frivillig basis en extrasatsning i Västervik kommande helg. Sex sjuksköterskor kommer under lördagen och söndagen att ta emot ett 100-tal personer från asylboendet vid Lysingsbadet på Stora Trädgårdsgatans hälsocentral. Satsningen påverkar inte hälsocentralens normala verksamhet.

- Vi har ett extraordinärt läge med en ökning av asylsökande och flyktingar med 60 procent på ett år i vårt län. Då krävs det också extraordinära insatser, säger Ann Arvidsson, verksamhetschef för asyl- och flyktinghälsovården i länet.

De sjuksköterskor som anmält sig för att jobba exrta under helgen kommer från hälsocentraler i Västervik, Ankarsrum och Vimmerby. Till sin hjälp kommer de att ha en sjuksköterska från asylmottagningen som handledare.

- Slår det här försöket väl ut så är planen att under våren göra liknande extrainsatser på andra orter i länet, säger Ann Arvidsson.

Mer information

Ann Arvidsson, verksamhetschef, asyl- och flyktinghälsovården
0495-155 80