Helt ny hälsocentral byggs i Kristineberg

Pressmeddelande 2013-01-18

Nu står det klart att Kristinebergs hälsocentral i Oskarshamn får helt nya lokaler. Den nya hälsocentralen kommer att byggas i kvarteret Lyckan.

Landstinget och det kommunala bostadsbolaget Byggebo har kommit överens om att bästa lösningen är ett nybygge och tecknat ett tillägg till tidigare avtal. I det befintliga avtalet talades det enbart om en tillbyggnad.

Den nya hälsocentralen kommer att vara på cirka 1 500 kvadratmeter och byggkostnaden beräknas till 40 miljoner kronor.

Det hyresavtal landstinget och Byggebo tecknat är på 25 år och följer samma principer som för de nya hälsocentralerna i Färjestaden och Borgholm.

Sedan förra våren finns Kristinebergs hälsocentral tillfälligt på Oskarshamns sjukhus.

1 januari 2015 beräknas den nya hälsocentralen stå färdig för inflyttning.

Mer information

Christer Holmgren, chef, Landstingsservice
070-598 61 60

Benoni Ingelsjö, VD, Byggebo AB
0491-888 10