Hepatit B-vaccin gratis till alla barn

Pressmeddelande 2014-06-10

Från den 1 juli kommer vaccin mot hepatit B att ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn i Kalmar län.

Det innebär att alla barn kostnadsfritt kommer att få skydd också mot hepatit B. Vaccinet kommer att ges i samband med övriga vacciner som ges vid 3, 5 och 12 månaders ålder. Eftersom hepatit B-vaccinet kan ges i samma spruta kommer det inte att bli några fler stick.

Redan i dag är vaccination mot hepatit B gratis till så kallade riskbarn, det vill säga barn till familjemedlemmar med hepatit B, barn till personer från länder där hepatit B är vanligt förekommande och barn i förskolegrupp där det vistas barn med hepatit B.

Hepatit B har också erbjudits sedan några år som tillval inom barnhälsovården i Kalmar län till samtliga övriga barn/familjer mot ersättning. För de icke riskbarn där föräldrarna redan köpt till en eller två doser hepatit B blir den fortsatta vaccinationen nu gratis. Däremot planeras ingen uppvaccination av äldre barn.

Utökningen av vaccinationsprogrammet kommer att kosta landstinget 1,1 miljoner kronor årligen.

Fakta/Det allmänna vaccinationsprogrammet

I det allmänna svenska vaccinationsprogrammet för barn ingår i dag difteri, stelkramp, kikhosta, polio och Hib (Haemophilus influenzae typ B), pneumokocker och MPR (mässling, påssjuka och röda hund).

Difteri, stelkramp, kikhosta, polio och Hib ges i en spruta, en så kallad 5-valent spruta. Denna ges vid samma tillfälle som pneumokockvaccinet, som är en separat spruta. Alltså två sprutor vid varje vaccinationstillfälle vid 3, 5 och 12 mån ålder enligt schema. Hepatit B kommer från 1 juli att ges i samma spruta tillsammans med difteri, stelkramp, kikhosta, polio och Hib och blir en så kallad 6-valent spruta.

MPR ges vid 18 månaders ålder.

Mer information

Patrik Glasberg, verksamhetschef, barnhälsovården
0480-41 03 94