Hjärtsjukvården i Västervik fortsatt i topp

Pressmeddelande 2015-04-24

Västerviks sjukhus håller ställningarna som ett av de bästa i Sverige på hjärtsjukvård.

Det framgår av siffror från kvalitetsregistret Swedeheart. Västervik får i årsrapporten för 2014 8,0 poäng av 11,0 möjliga och hamnar därmed på delad andra plats i Swedehearts kvalitetsindex.

- Vår styrka är att vi har en välfungerande eftervård som vi har utvecklat under många år. Till det kommer kompetenta och engagerade läkare, sjuksköterskor och undersköterskor¸ säger Mikael Karlsson, avdelningschef på medicinkliniken vid Västerviks sjukhus.

Swedehearts kvalitetsindex är ett mått på vården vid alla sjukhus som tar emot hjärtinfarktpatienter. Kvalitetsindexet baseras på elva åtgärder som rekommenderas med hög prioritet i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för hjärtsjukvård.

- Resultatet visar att vi har ett bra omhändertagande av våra hjärtpatienter samt att vi gör rätt prioriteringar vad gäller åtgärder och behandling. Det återspeglar även ett bra teamarbete inom kardiologin mellan all personal både på HIA, avdelningen och mottagningen, säger överläkaren och kardiologen Marija Jakovlevski-Hedbäck vid medicinkliniken.

Motsvarande resultat för Oskarshamns sjukhus är 6,5 poäng och för Länssjukhuset i Kalmar 4,5. I en jämförelse med motsvarande kvalitetsindex 2011 har länets sjukhus förbättrats markant när det gäller hjärtsjukvården.

Mer information

Mikael Karlsson, avdelningschef, Västerviks sjukhus
0490-864 78

Marija Jakovlevski-Hedbäck, överläkare, Västerviks sjukhus
0490-874 56