Högre standard innebär ökade kostnader

Pressmeddelande 2013-04-23

Den pågående ny- om- och tillbyggnaden av hus 15 och 19 på Länssjukhuset i Kalmar kommer att bli dyrare än budgeterat.

Nya krav och funktioner har tillkommit efterhand i byggprocessen, vilket innebär att byggnaderna kommer att vara av högre kvalitet, säkrare för patienter, mer tillgängliga och miljövänligare.

- Dessutom har vi investerat i nya avloppstammar, nytt operationsrum, elektroniska nyckellösningar, fler omklädningsrum och en ny central renvattenanläggning, vilket gör att vi undviker framtida problem och kostnader, säger Christer Holmgren, förvaltningschef för Landstingsservice, som på tisdagen höll en redovisning inför landstingsstyrelsens arbetsutskott.

Den högre standarden kommer att innebära ökade kostnader. Enligt landstingsfullmäktiges beslut i november 2012, bedömdes kostnaden för byggnationen bli 478 miljoner kronor. Beräkningar visar nu att byggnationen, som avslutas i december 2013, kommer att kosta 539 miljoner kronor. Den ökade kostnaden skrivs av på 30 år.

I samband med att avvikelserna från budget blev kända, har landstinget genomfört en rad åtgärder och både byggprocessen och själva byggprojektet har följts upp externt.

- Vi har genomfört flera åtgärder för att ytterligare förtydliga rutiner och riktlinjer och kvalitetssäkra våra byggprocesser, säger Christer Holmgren.

Mer information

Christer Holmgen, förvaltningschef, Landstingsservice
070-598 61 60