Högst förtroende för vården i Kalmar län

Pressmeddelande 2014-03-20

De boende i Kalmar län har högst förtroende i landet för hälso- och sjukvården. Samtidigt har kännedomen om 1177.se ökat kraftigt.

Det framgår av Vårdbarometern som publiceras i dag.

Förutom högst förtroende till hälso- och sjukvården totalt är förtroendet för länets hälsocentralet näst högst i landet. Förtroendet för de tre sjukhus i Kalmar län hamnar på tredje plats i landet.

Men det är inte bara på dessa punkter som länets sjukvård får högt betyg av de 1 000 länsbor som har svarat under våren och hösten 2013.

Av Vårdbarometern framgår att kännedomen om det gemensamma sjukvårdsrådgivningsnumret 1177 ökat markant det gångna året. I Kalmar län uppger 78 procent sig känna till telefonnumret. När det gäller webbplatsen 1177.se har kännedomen ökat med 40 procent på ett år. I båda fallen ligger det över riksgenomsnittet.

Årsrapporten visar också att länsborna är bland de mest nöjda i landet när det gäller tillgången till vård. 82 procent säger att de helt eller delvis instämmer i påståendet att de har den sjukvård de behöver. Bara tre landsting får högre siffror.

Över hälften av de svarande anser att väntetiderna till besök och behandling på sjukhusen i länet är rimliga. Tillsammans med Gotland får Landstinget i Kalmar län därmed den högsta siffran i landet. Också länets hälsocentraler får högst betyg i landet när det gäller väntetid för att komma till läkare..

­- Vi får goda betyg av befolkningen i länet, men för den skull kan vi aldrig vara nöjda. Det går att förbättra resultaten till medborgarnas och våras patienters bästa, säger landstingsdirektör Alf Jönsson i en kommentar.

Enkäten tar också upp medborgarnas attityder kring hälsa och sjukvård och syn på sjukvårdens framtida utveckling. Nedan följer några exempel.

  • 85 procent är beredda att avstå från antibiotika när så är möjligt även om det innebär fler sjukdagar. Det är fler än föregående års Vårdbarometern.

  • 81 procent är positiva till att frågor kring levnadsvanor ställs i samband med vårdbesöket.

  • 91 procent anser att sjukvården ska kunna kräva rökuppehåll inför vissa operationer för att minska risken för komplikationer.

  • 85 procent tycker att detta är bra att specialisera olika sjukhus. Det är en högre andel än i förra årets Vårdbarometern.

  • 49 procent säger att det skulle vara av mycket eller ganska stort värde att kunna läsa sin egen journal på Internet.

Fakta

Vårdbarometern gjordes under våren och hösten 2013 då 1 000 länsbor intervjuades och fick besvara sammanlagt 43 frågor kring hälso- och sjukvården. 65 procent av de intervjuade hade under det senaste halvåret besökt sjukvården som patient.

Syftet med Vårdbarometern är att stimulera till en demokratisk dialog och att identifiera förbättringsområden.

Mer information

Alf Jönsson, landstingsdirektör
070-698 45 55