Högt betyg till primärvården i länet

Pressmeddelande 2013-03-11

För fjärde året i rad ger patienterna i Kalmar län högt betyg till de offentliga hälsocentralerna och de privata mottagningarna inom primärvården.

På två av de åtta publika frågorna hamnar Kalmar län också i den absoluta toppen. Det visar Nationella patientenkäten som presenteras i dag. Under hösten 2012 fick sammanlagt 7 372 personer i länet möjlighet att sätta betyg på sin hälsocentral eller mottagningen de tillhör och besökt nyligen. I Kalmar län valde 56,4 procent att svara på enkäten. Genomsnittet för de 14 deltagande landstingen var 52,2 procent.

- Det vi har sett tidigare med fallandes svarsfrekvenser håller tyvärr i sig. Det är tråkigt, för patienternas uppfattning om vården är av största vikt för oss i förbättringsarbetet, säger Sofia Barakat chef för landstingets Beställarenhet.

Det är ett stort antal frågor kring bemötande, delaktighet, information, tillgänglighet, förtroende, upplevd nytta, helhetsintryck och om man skulle rekommendera sin mottagning till någon annan som patienterna fått svara på. Av dessa har åtta frågor som är signifikativa valts ut i den publika redovisningen.

- Vi håller ställningarna väl i årets mätning. Vi har en primärvård av offentliga och privata mottagningar i Kalmar län som är mycket uppskattad av patienterna, säger Sofia Barakat.

Betygen på samtliga frågor har fallit i en jämförelse med resultatet för 2011, men samtidigt har också genomsnittsnivån för landets sjunkit. Något som innebär att landstinget ligger över snittbetyget på sju av frågorna och på riksnittet på den åttonde.

I två avseenden rankar patienterna primärvården i Kalmar län som bäst i landet. Dels gäller det förtroendet för den läkaren man sist träffade och dels den upplevda nyttan av läkarbesöket.

Nationella patientenkäten fungerar som ett verktyg för de olika enheterna inom primärvården att jobba med i förbättringsarbetet. Två enheter, Stora Trädgårdsgatans hälsocentral i Västervik och Kristinebergs hälsocentral i Oskarshamn, har i år fått bättre betyg av patienterna på sju av de åtta frågor och oförändrat betyg på vardera en av frågorna.

Ytterligare två hälsocentraler, Blå Kusten i Oskarshamn och Ljungbyholm, har också fått högre betyg på sju av frågorna, men sänkt på vardera en fråga.

- Dessa enheter är bra bevis på att den nationella patientenkäten fungerar i förbättringsarbetet. Patienterna ringar med sin betygssättning in det som kan bli bättre och enheterna tar det till sig och jobbar med det. Då resulterar det också i bättre betyg, säger Sofia Barakat.

- Men det finns fortfarande förbättringsmöjligheter. Ett rimligt mål skulle kunna vara att samtliga enheter i länet skulle sträva efter att minst nå upp till rikets genomsnitt.

Om enkäten

Nationella patientenkäten för 2012 är inte direkt jämförbara med enkäten för 2011.

  • Sju landsting/regioner har valt att inte delta i mätningen då det är en så kallad mellanårsmätning.
  • Två av de privata mottagningarna i länet går inte att jämföra mellan åren. Det gäller dels Överums läkarhus, som öppnade under året som ersättning för ett företag som lade ned sin verksamhet, dels Sensia Hultsfred, som under året tog över en annan privatmottagnings verksamhet och patienter.

Resultat för Kalmar län

Så här fördelar sig betygen för primärvården i Kalmar län på de olika frågorna (inom parentes rikets siffra). Svaren som patienterna har gett har poängviktats i mätningen. Maximalt kan 100 poäng delas ut på varje fråga.

Bemötande

Kände du att du blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt?

2011: 92 (90) 1:a i landet

2012: 90 (90) 5:a i landet

Delaktighet

Kände du dig delaktig i beslut om din vård och behandling, så mycket som du önskade?

2011: 81 (78) 2:a i landet

2012: 79 (78) 2:a i landet

Information

Fick du tillräcklig information om ditt tillstånd?

2011: 81 (78) 1:a i landet

2012: 78 (77) 2:a i landet

Tillgänglighet

Vad anser du om tiden du fick vänta?

2011: 83 (81) 6:a i landet

2012: 82 (80) 2:a i landet

Förtroende

Kände du förtroende för den läkare som du träffade?

2011: 88 (85) 1:a i landet

2012: 86 (84) 1:a i landet

Upplevd nytta

Anser du att ditt aktuella behov av sjukvård har blivit tillgodosett vid ditt besök på mottagningen?

2011: 86 (83) 1:a i landet

2012 84 (82) 1:a i landet

Helhetsintryck

Hur värderar du som helhet den vård/behandling du fick?

2011: 74 (71) 3:a i landet

2012: 72 (71) 3:a i landet

Rekommendera

Skulle rekommendera den här mottagningen till andra?

2011: 87 (83) 2:a i landet

2012: 86 (82) 2:a i landet

Mer information

Sofia Barakat, chef för landstingets Beställarenhet 070-201 23 99