Högt tryck på vården under sommaren

Pressmeddelande 2014-08-26

Det har varit högre tryck på sjukvården under sommaren jämfört med tidigare år. Men medarbetarna har hanterat situationen på ett föredömligt sätt.

Det framgick när landstingsdirektör Alf Jönsson på tisdagen lämnade en redovisning inför landstingsstyrelsens arbetsutskott.

Framför allt är det akutmottagningarna i länet som varit högt belastade under sommaren. Akuten vid Länssjukhuset i Kalmar har exempelvis enstaka dygn haft uppemot 150 patienter att ta om hand. Förra sommaren hade man i genomsnitt något fler än 100 patienter per dygn. Också akutmottagningarna vid sjukhusen i Oskarshamn och Västervik har haft fler patienter under sommaren 2014 än tidigare år.

På de tre sjukhusen har också enskilda kliniker och avdelningar periodvis varit hårt ansträngda på grund av ökad beläggning. Vid Länssjukhuset i Kalmar har det gällt neonatalverksamheten, intensivvårdsavdelningen och hjärtintensiven, vid Västervik sjukhus kirurg- och ortopedklinikerna och vid Oskarshamn sjukhus medicinkliniken. Vid Länssjukhuset har man utökat med extraplatser under vissa perioder av sommaren.

1177 Sjukvårdsrådgivningen har haft mycket att göra under hela sommaren och länets hälsocentraler upplevde i inledningen av perioden ett relativt högt tryck som sedan planade ut.

Inom psykiatrin har beläggningen på vårdavdelningarna varit normal såväl i Kalmar som Västervik. Däremot har den psykiatriska akutmottagningen i Västervik haft ett högre tryck, vissa dygn dubbelt så många patienter som normalt. Folktandvården har också noterat ett ökat tryck av akut sökande patienter.

Sammanfattningsvis pekade landstingsdirektören i sin redovisning på att landstingets medarbetare på ett föredömligt sätt hanterat situationen och att verksamheterna kunnat tillgodose vårdbehov hos de patienter som sökt vård. Som en följd av sommarens värmebölja pågår också en genomgång av klimatanläggningarna i landstingets lokaler.

Mer information

Alf Jönsson, landstingsdirektör
0480-84 555