Hyrläkare rapporteras till IVO

Pressmeddelande 2015-10-16

Landstinget rapporterar en hyrläkare som jobbat vid en av länets hälsocentraler som riskindivid.

Anmälan sker sedan det uppmärksammats att läkaren i flera fall har förskrivit diabetesläkemedel till patienter som inte haft någon diabetesdiagnos. Samtliga patienter har kontaktats för att avsluta den felaktiga behandlingen. Ingen av patienterna har fått några men.

Landstinget har avbrutit förordnandet för läkaren som har passerat pensionsåldern. Det inträffade medför dock att läkaren rapporteras till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som riskindivid på grund av bristande kompetens och omdöme.

Mer information

Mattias Alvunger, chefläkare, primärvårdsförvaltningen
070-530 47 20