Ja till gynmottagning i Emmaboda

Pressmeddelande 2014-06-10

Landstinget kommer att teckna avtal med Emmakliniken i Emmaboda om gynmottagning en dag i veckan.

Bakgrunden är en förfrågan från Emmakliniken om att erbjuda gynekologiska undersökning samtidigt som väntelistan till kvinnokliniken vid Länssjukhuset i Kalmar är lång. Varje månad står 100 patienter på väntelistan och dagligen bedöms 2-3 patienter behöva komma inom en-två dagar, vilket är svårt att erbjuda tid till.

Behovet av gynekologiska undersökningar är stort, det visar trycket som finns både mot de offentliga som privata mottagningarna. Landstingsstyrelsens beslut att teckna avtal med Emmakliniken innebär att trycket på kvinnokliniken minskar samtidigt som tillgängligheten för patienter i södra länet ökar.

Kostnaden beräknas till maximalt 600 000 kronor om året fram till avtalstidens slut i december 2018.