Journal som e-tjänst på 1177.se

Pressmeddelande 2015-10-22

Nu kan också invånarna i Kalmar län läsa delar av sin patientjournal genom att logga in på 1177.se.

Det som finns tillgängligt i e-tjänsten Journalen är de flesta journalanteckningar som skrivits från den 1 oktober 2015, samt vaccinationer.

- Målet är att visa så mycket information som möjligt i e-tjänsten, och information kommer successivt att läggas till, exempelvis journalanteckningar från psykiatrin, status för remisser och läkemedelslista, säger Jessica Lindgren, projektledare.

Att göra journalinformation tillgänglig för invånare via 1177.se är ett prioriterat mål i den nationella strategin för e-hälsa. Flera regioner och landsting har infört det och andra är på gång.

- Syftet är att ge patienterna ökad möjlighet att vara delaktiga och kunna medverka i sin egen vård och hälsa. Det blir lättare att förbereda sig inför ett vårdbesök och i efterhand kunna gå tillbaka och se vad som sagts. Det ger också vårdpersonalen tillfälle att ge patienten ännu tydligare information. Erfarenheter från andra landsting och regioner visar just detta, säger Anna Michaëlsson, chefläkare på Västerviks sjukhus.

Eftersom e-tjänsten Journalen är en nationell e-tjänst ser patienten sin journalinformation också från andra anslutna landsting. Till en början visas inte all journalinformation. Vill man som patient ha tillgång till all sin journalinformation, även äldre information, kan man som vanligt begära ut den i pappersform.

Fakta/E-tjänsten Journalen

  • E-legitimation, exempelvis BankID, krävs för att få tillgång till tjänsten. Säkerhetsnivån kan jämföras med den som används för bankernas internettjänster.
  • De som får tillgång till e-tjänsten är vuxna personer från 18 år, vuxna som delegerat läsrättigheter till annan vuxen samt vårdnadshavare för sina barns journaler tills barnet fyller 13 år.
  • Journalinformationen syns när den är signerad/vidimerad av vårdpersonal eller efter 14 dagar om den fortfarande är osignerad.
  • Man kan själv via e-tjänsten eller i kontakt med landstinget försegla sin journal vilket innebär att all åtkomst stängs. Då kan man själv inte öppna den igen utan måste kontakta landstinget.
  • På 1177.se finns samlad information om e-tjänsten Journalen, vad den innebär samt frågor och svar. Patienter kan också kontakta landstinget på telefon 0480-44 86 00, eller använda en frågetjänst på 1177.se, vid frågor om e-tjänsten.

Mer information

Jessica Lindgren, projektledare, IT-förvaltningen
0491-78 24 71

Rolf Sandin, chefläkare, Länssjukhuset i Kalmar
0480-44 53 97

Anna Michaëlsson, chefläkare, Västerviks sjukhus
0490-861 16