Journal som e-tjänst till hösten

Pressmeddelande 2015-03-12

Till hösten ska invånarna i Kalmar län kunna läsa delar av sin patientjournal på 1177.se.

Att begära ut sin journal i pappersform är något man som patient alltid kan göra, men med e-tjänsten "Journalen" på 1177.se ska det bli smidigare att ta del av journalen.

- Det kommer att öka patientens möjlighet att vara delaktig, kunna påverka och medverka i sin egen vård. Det ligger också i linje med den nya patientlagen. Visionen är att vi inom hälso- och sjukvården tillsammans med patienten ska kunna skapa en ännu bättre vård, säger chefläkare Bengt Öberg inom primärvården, som ingått i den grupp som tagit fram förslaget till regelverk.

Att göra journalinformation tillgänglig för invånare via 1177.se är ett prioriterat mål för landsting och regioner i den nationella strategin för e-hälsa. Flera regioner och landsting har infört det och andra är på gång.

- Erfarenheter från andra regioner och landsting som redan infört e-tjänsten visar på positiva reaktioner i samarbetet mellan patient och vårdpersonal, säger Bengt Öberg.

I slutet av mars kommer landstingsstyrelsen att ta ställning till regelverket som ska styra vad som ska visas i e-tjänsten på 1177.se. Alla regioner och landsting utgår från ett nationellt regelverk som består av grundläggande och valbara delar. De grundläggande reglerna bestämmer vem som ska ha åtkomst till journalinformationen. De valbara reglerna styr vilken information som ska visas för invånaren.

- Regelverket ligger till grund för det kommande arbetet med införandet, men det finns också tekniska förutsättningar att ta hänsyn till. Det innebär att bara delar av journalinformationen kommer att vara tillgänglig från start, men målet är att visa så mycket information som möjligt, säger projektledare Jessica Lindgren.

Fakta/Några av delarna i regelverket

  • E-legitimation, exempelvis BankID, krävs för att få tillgång till tjänsten. Säkerhetsnivån kan jämföras med den som används för bankernas internettjänster.
  • De som får tillgång till e-tjänsten är vuxna personer från 18 år, vuxna som utsetts till ombud för annan vuxen samt vårdnadshavare för sina barns journaler tills barnet fyller 13 år.
  • Journalinformation ska vara tillgänglig för den enskildes direktåtkomst endast om den är signerad/vidimerad av läkare, men efter 14 dagar tillgängliggörs även det som fortfarande är osignerat.
  • Endast delar av patientens journalinformation visas i e-tjänsten "Journalen". 
  • Vid lansering visas journalanteckningar skrivna från och med 1 oktober 2015.

Mer information

Bengt Öberg, chefläkare, primärvårdsförvaltningen
070-519 1446

Jessica Lindgren, projektledare, IT-förvaltningen
0491-78 24 71