Klart med nya vårdlokaler i Oskarshamn

Pressmeddelande 2014-09-04

Hälsocentralen och folktandvårdskliniken på Slottsgatan i Oskarshamn kommer att få nya lokaler vid Mejeriplan.

Det framgår av en avsiktsförklaring mellan Landstinget i Kalmar län och HSB Sydost, som ska bygga nya fastigheter på Mejeriplan i Oskarshamn. Landstinget kommer i sin tur sedan att hyra lokalerna.

- Vi håller på att sälja fastigheten på Slottsgatan, eftersom de lokalerna inte är ändamålsenliga för verksamheterna. De behöver bättre lokaler. Den lösning vi nu presenterar kommer att underlätta samarbete i verksamheten, vilket även våra patienter kommer att ha både glädje och nytta av, säger Christer Holmgren.

Mer information

Christer Holmgren, förvaltningschef, Landstingsservice
0490-861 60