Kliniskt träningscenter i Västervik

Pressmeddelande 2014-09-09

På tisdagen invigdes Kliniskt träningscenter (KTC) på Västerviks sjukhus.

Därmed har varje sjukhus ett KTC. På Länssjukhuset i Kalmar ett landstingsgemensamt KTC, i Oskarshamn respektive Västervik lokala KTC.

De kliniska träningscentren erbjuder all vårdpersonal samt studerande vid läkar-, sjuksköterske-, undersköterske-, sjukgymnast- samt arbetsterapeututbildningen en möjlighet att praktiskt öva teoretiska kunskaper inför mötet med patienter.
I lugn och ro kan olika medicintekniska och kliniska färdigheter tränas, enskilt eller i grupp.

KTC är även avsett som en mötesplats för alla där erfarenheter kan utbytas och samarbete mellan olika yrkesgrupper kan främjas. Medarbetare, studenter och personal från annan huvudman kan träna kliniska färdigheter och scenarier för att få kompetens och trygghet i mötet med patienter.

KTC är utrustat med simuleringsutrustning som används som pedagogiska hjälpmedel. Med hjälp av dessa kan verklighetstrogna akuta händelser övas där kliniska metodövningar vävs samman i ledarskap och teamarbete.

KTC erbjuder terminsvis olika kliniska metodutbildningar som är framtagna i samarbete med Linnéuniversitetet. Utbildningsinsatserna sträcker sig över huvudmannagränserna och är en del i samverkan mellan landsting och kommun.

Kostnaden för genomförandet av ett landstingsgemensamt KTC med lokal placering och utrustning i Västervik ligger inom budget och Västerviks sjukhus har stått för ombyggnationskostnaden.

Mer information

Ann-Sofie Togner, verksamhetsutvecklare/FoU-koordinator
076-112 68 33