KLT bygger ut närtrafiken i hela länet

Pressmeddelande 2014-03-18

Kalmar Länstrafik satsar på mer närtrafik i länet. Det blir fler möjligheter att åka med den anropsstyrda kollektivtrafiken också kvällar och helger.

Utbyggnaden består av ett ökat antal resmöjligheter mellan landsbygd och närmaste tätort och omvänt. Närtrafiken kompletterar den linjelagda trafiken och är tillgänglig för alla. Satsningen innebär förutom fler turer på vardagar dessutom trafik under lördagar på flera orter. En bättre anpassning till den linjelagda trafiken är också gjord.

- Vi har där det är möjligt kopplat närtrafiken till den linjelagda så att det går att byta fordon och förlänga resan, säger produktionschef Conny Karlsson.

Utöver detta blir det anpassade lösningar på prov i en del områden, dessa är:

  • Från Borgholm till norra Öland vilken förlänger linjetrafikens resmöjligheter.
  • Trafik som knyter an till ankommande och avgående tåg från Hultsfreds station under både lördag och söndag.
  • Över länsgräns mellan Rumskulla och Mariannelund.
  • Mellan Oskarshamn och Kristdala.
  • Mellan Gamleby och de norra delarna i Västerviks kommun.

En serviceinriktad närtrafik är ett steg i den fortsatta satsningen på kollektivtrafiken i regionen. I glesbygd blir närtrafiken ett viktigt komplement.

- Med satsningen på mer kvälls- och helgtrafik hoppas vi även kunna nå fler yngre resenärer, säger Conny Karlsson.

Fakta/Närtrafik

Närtrafiken är trafik som måste beställas innan avresa. I tätorten beställs resan dagtid senast en timme före avfärd. På landsbygden beställs resan dagtid senast två timmar före avfärd. För morgonturer beställs resan fördelaktigast dagen innan. Trafiken är områdesindelad.

Hämtning och lämning sker vid en hållplats eller överenskommen plats längs med vägen. Om bostaden ligger i ett så kallad hämtningsområde kan det ske i nära anslutning till bostaden.

Prismässigt kostar det lika mycket att åka med närtrafik som det gör med den övriga kollektivtrafiken.

Mer information

Conny Karlsson, produktionschef
010–21 21 150

www.klt.se