Köerna till röntgen ska kortas

Pressmeddelande 2013-01-25

De tre radiologiska klinikerna i länet ökar nu sitt samarbete för att korta köerna till de vanligaste röntgenundersökningarna.

En samordning av den radiologiska verksamheten i länet pågår sedan tre månader för att utveckla verksamheten och öka tillgängligheten för patienterna. En extra satsning sker nu för att korta köerna till röntgenundersökningar i framför allt Kalmarområdet, men även Oskarshamn. Det är främst de patienter som väntar på att få göra en datortomografiundersökning, magnetkameraundersökning eller skelett­röntgen som behöver få tid snabbare. Väntetiden för en datortomografiundersökning i Kalmar är i dag upp till 17 veckor.

– Detta är inte acceptabelt och vi gör nu allt vi kan för att minska köerna. Förutom att arbeta extra under kvällar och helger kommer vi att ta hjälp av de andra sjukhusen i länet, säger Magnus Persson, verksamhetschef för Radiologiska kliniken i Kalmar.

För patienterna kan detta innebära att man blir kallad till Västervik för en datortomo­grafiundersökning trots att man bor i närheten av Kalmar. Man får då avgöra om man är beredd att åka den längre biten för att få sin undersökning snabbare eller om man vill vänta och få sin röntgen gjord i Kalmar.

– Vi hoppas att patienterna kan tänka sig att ta den längre resvägen för att få sin röntgen­undersökning gjord. På så sätt kan vi få bort köerna och fortsättningsvis leva upp till de väntetider som vårdgarantin utlovar, säger Magnus Persson

Radiologisk verksamhet finns på fyra orter i länet; på de tre sjukhusen i Kalmar, Oskarshamn och Västervik samt vid filialverksamheten i Vimmerby där enbart skelettröntgen genomförs.

Mer information

Magnus Persson, verksamhetschef
Radiologiska kliniken, Länssjukhuset i Kalmar
0480-813 38