Kortare väntetider firas med tårta

Pressmeddelande 2014-02-20

Idag firar Landstinget i Kalmar län med tårta till all personal.

– Alla landstingsanställda har var och en på sitt sätt bidragit till att vi kunnat öka tillgängligheten under 2013. Oavsett var man finns i vårdkedjan har varje liten insats betydelse för att bidra till vårt mål om en köfri vård, säger landstingsdirektör Alf Jönsson.

Under torsdagsmorgonen började därför sammanlagt 450 tårtor att levereras ut till landstingets olika enheter i det avlånga Kalmar län. Alla drygt 6 000 landstingsanställda bjuds in till tårtkalaset.

– Men så har vi också anledning att gemensamt fira, för det här har vi gjort tillsammans.

Resultatet av personalens arbete är att landstinget i dag tillsammans med Gotland premieras för bästa tillgänglighet i landet. Något som resulterar i en rekordutdelning ur den så kallade kömiljarden. Tillsammans med tidigare utbetalda tillgänglighetspengar för korta väntetider till barn- och ungdomspsykiatrin på 6,5 miljoner handlar det om drygt 100 miljoner kronor.

Landstinget i Kalmar län klarade vårdgarantins krav om att 70 procent skulle få tid till specialistläkare inom 60 dagar samtliga tolv månader. Med undantag av augusti klarades också det högre kravet på 80 procent.

När det gäller operation eller behandling klarades kravet att 70 procent skulle få tid inom 60 dagar tio månader, målet på 80 procent klarades under åtta månader.

Framför allt har tillgängligheten förstärkts kraftigt under sommarmånader genom bättre planering. Det är också det som resulterat i ett betydligt större ekonomiskt utfall än tidigare år.

– Det är ett fantastiskt resultat, men samtidigt får vi inte slå oss till ro och vara nöjda. Målet är och förblir att inte en enda patient ska behöva vänta onödigt länge för sin vård, säger Alf Jönsson.

Redan i dag har Landstinget i Kalmar län en vårdgaranti som går längre än den nationella.

Istället för 0-7-90-90 har landstinget 0-5-90, vilket uttytt betyder att medborgarna telefonledes ska få kontakt med sin hälsocentral samma dag man ringer, att man ska få en tid hos distriktsläkaren inom 5 dagar och att nödvändig behandling/operationska ske inom 90 dagar.

När det gäller cancerpatienter är målet att det bara får ta 28 dagar från diagnos till behandling.

– Detta är vår stora utmaning. Vi har alldeles för långa väntetider på flera cancerdiagnoser och på detta område jobbar vi intensivt, säger Alf Jönsson.

Mer information

Alf Jönsson, landstingsdirektör
070-698 45 55