Kraftig ökning av borreliabehandlingar

Pressmeddelande 2013-08-27

Under sommaren har förskrivning med antibiotika mot konstaterad eller misstänkt borreliainfektion ökat med mer än 50 procent.

Inom primärvården skrevs drygt 900 recept mot misstänkt borreliainfektion under juni och juli. Orsaken till detta är inte säkerställd, men säkerligen har den fina sommaren med mycket utevistelse barbent haft betydelse. Fästingarna får då lätt fäste till skillnad från en regnig sommar då vi klär oss i stövlar och heltäckande kläder som försvårar för fästingarna att komma åt vår hud.

Ökningen av antibiotikaförskrivningen i Kalmar län i år avser specifikt den vanligast förekommande borreliainfektionen – "Erytema Migrans" – som syns som en rund röd till blålila rodnad på huden med viss klåda men utan svullnad. Denna uppkommer vanligtvis en-fyra veckor efter bettet, efterhand bleknar den in mot mitten.

Fakta/Fästingbett och sjukdomar

Vid fästingöverförd smitta kan man bli drabbad av olika fästingsjukdomar från enklare hudinfektion till allvarlig nervpåverkan eller hjärnhinneinflammation

Den alla vanligaste och övergående reaktionen på ett fästingbett är en lokal hudrodnad med svullnad – som ett ilsket myggbett eller getingstick. Det kan finnas kvar i upp till en vecka efter bettet. Det är en normal reaktion efter ett insektsbett och ska behandlas lokalt och ej med antibiotika

Borrelia är en bakterie som överförs av fästingar där risken för att bli smittad uppskattas till en på 150 bett.

Mer information

Per-Åke Jarnheimer, överläkare, infektionskliniken, Länssjukhuset i Kalmar
0480-81440

Thomas Neumark, distriktsläkare, Lindsdals hälsocentral
070-234 64 00