Kraftig resandeökning på Kustpilen

Pressmeddelande 2015-09-29

Sommaren 2015 var den näst bästa hittills för tågtrafiken med Kustpilen på Stångådals- och Tjustbanan. Bara 2010 var resandet större.

Under en vecka, sommar och höst, genomför Kalmar Länstrafik en räkning av resenärer ombord på tågen. Resultatet av årets resanderäkning visar på en kraftig ökning ombord på Kustpilen jämfört med tidigare år. Aldrig tidigare har exempelvis så många rest inom länet på sträckan Kalmar och Vimmerby.

– Det här känns mycket bra och äntligen ser vi resultat av det arbete som pågår för att förbättra trafiken på våra banor mot Linköping, säger Karl-Johan Bodell, trafikdirektör på Kalmar Länstrafik.

På Stångådalsbanan, som går mellan Kalmar och Linköping, rör det sig om en ökning på 60 procent jämfört med samma mätvecka förra året. Av dessa är 26 procent resor över länsgränsen till Östergötland. På Tjustbanan mellan Västervik och Linköping är ökningen tolv procent, där står resor inom Kalmar län för hela ökningen.

En anledning till den positiva utvecklingen inom länen kan vara det samarbetsavtal som tecknats med Migrationsverket berättar Karl-Johan Bodell.

– Sedan i maj köper Migrationsverket månadskort till länets asylsökande av oss istället för enkelbiljetter. Det är ett viktigt steg för att öka integrationen i länet som också bidrar positivt till fler resenärer ombord på våra tåg och bussar.

Fakta

2013: 8 717 resenärer.

2014: 7 726 resenärer.

2015: 11 211 resenärer.

Siffrorna är hämtade från de senaste tre årens resanderäkningar ombord på Kustpilen under en vecka i juli. Siffrorna avser både Stångådals- och Tjustbanan.

Mer information

Karl-Johan Bodell, trafikdirektör
010–21 21 100