Krafttag för att korta röntgenköer

Pressmeddelande 2013-10-30

Länets radiologiska kliniker tar nu ett krafttag för att korta köerna till röntgenundersökningar i länet.

Framför allt är det väntetiderna för patienter som ska genomgå datortomografi­undersökning, så kallad skiktröntgen, som är för långa. Därför gör nu de radiologiska klinikerna i länet extrainsatser för att minska väntetiden.

Det är andra gången i år som de radiologiska verksamheterna gemensamt och kraftfullt försöker korta köerna till röntgenundersökningar. Satsningen som nu görs gäller undersökningar i framför allt Kalmarområdet.

– Detta är en tillfällig åtgärd. Väntetiderna är inte acceptabla och vi tar nu hjälp av de andra radiologiska klinikerna för att korta köerna, säger Magnus Persson, verksamhetschef för radiologiska kliniken i Kalmar.

Patienter som står i kö för skiktröntgen kan därför bli kallade till ett annat sjukhus än det man vanligen besöker eller bor närmast. Boende norr om Kalmar kan kallas till Oskarshamns sjukhus för datortomografiundersökning, medan boende norr om Oskarshamn kan bli kallade till Västerviks sjukhus.

– Med de här insatserna vill vi komma tillrätta med köerna. Vi hoppas att patienterna har förståelse för detta och kan tänka sig att åka lite längre för att få sin under­sökning gjord, säger Magnus Persson.

Mer information

Magnus Persson, verksamhetschef, Radiologiska kliniken,
Länssjukhuset i Kalmar 0480-813 38