Krafttag för att minska antalet trycksår

Pressmeddelande 2012-11-08

Antalet inneliggande patienter med trycksår håller sig på en förhållandevis låg nivå på sjukhusen i länet.

Det visar den senaste nationella mätningen som gjordes den 3 oktober.12 procent av patienterna i länet hade tryckskador eller trycksår, vilket ska jämföras med 15 procent för hela riket. Sedan de nationella mätningarna inleddes 2008 har landstingets resultat vid de olika mätningarna pendlat mellan 9 och 18 procent.

12 procent av patienterna i länet hade tryckskador eller trycksår, vilket ska jämföras med 15 procent för hela riket. Sedan de nationella mätningarna inleddes 2008 har landstingets resultat vid de olika mätningarna pendlat mellan 9 och 18 procent.

I absoluta tal handlade det om 54 patienter som identifierades med trycksår den 3 oktober. Av dessa bedömdes 37 personer ha fått sina trycksår under sjukhusvistelsen. 34 av trycksåren var av den lindrigaste graden – en rodnad, i 20 av fallen bestod trycksåren av allt från blåsor till öppna sår.

- För att nå nollvisionen att ingen ska drabbas av tryckskador eller trycksår på sjukhus tar vi nu krafttag i förbättringsarbetet. En omfattande utbildningsinsats ska genomföras för all vårdpersonal på de tre sjukhusen under hösten och vintern. En utbildning som är resultatet av en genomgång av rutiner, hjälpmedel och ny kunskap inom området, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Ragnhild Holmberg.

Ett aktivt förebyggande arbete innebär bland annat att riskbedömningar ska ske inom 24 timmar, att den hudbedömning som sker vid inskrivning ska dokumenteras, att madrasser anpassas, att hälavlastning används och att patienten vänds efter regelbundet schema.

Mer information

Ragnhild Holmberg, hälso- och sjukvårdsdirektör                               Landstinget i Kalmar län
070-315 3228