Lägerdeltagare uppmanas söka vården

Pressmeddelande 2015-08-17

1 900 svenska deltagare som deltagit i ett scoutläger i Japan uppmanas att söka vården för provtagning efter ett meningokockutbrott.

- I vårt län rör det sig om ett tiotal personer. Samtliga är kontaktade och har uppmanats att vända sig till infektionskliniken vid Länssjukhuset i Kalmar eller närmaste hälsocentral för provtagningen och profylaktisk antibiotikabehandling, säger smittskyddsläkare Claes Söderström.

Under måndagen togs prover på tre av länsdeltagarna och inom de närmaste dagarna förväntas att övriga kommer för provtagning. Deltagarna kommer från olika kommuner i länet.

I Sverige finns än så länge ett bekräftat sjukdomsfall i Stockholm och två misstänkta i Stockholm respektive Västra Götaland.

Fakta/Meningokocksjukdom

Meningokocksjukdomen är en akut febersjukdom med snabbt förlopp som brukar ge hjärnhinneinflammation med svår huvudvärk, kräkningar och nackstyvhet. Bakterien är känslig för antibiotika.

Mer information

Claes Söderström, smittskyddsläkare 0480-84 215