Läget under kontroll på länssjukhuset

Pressmeddelande 2013-02-15

Drygt 100 medarbetare vid Länssjukhuset i Kalmar var på fredagsmorgonen sjukanmälda i magsjuka kombinerat med kräkningar.

Läget bedöms vara under kontroll även om det är ansträngt inom vissa av delar av sjukhuset.

- Det gäller framför allt röntgenverksamheten. Infektionskliniken och några avdelningar på medicinkliniken och GR-kliniken har det också ansträngt. Men det är inte aktuellt att vi ska behöva stänga några avdelningar, säger sjukhuschef Johan Rosenqvist

Också en del mottagningar har fått lämna återbud till patienter med planerade besök sedan personalen insjuknat.

Däremot är inte akutverksamheten vid länssjukhuset påverkad av sjukdomsutbrottet. Varken på akutmottagningen, operation, intensivvårdsavdelningen eller kirurgkliniken rapporteras sjukfrånvaro som kan kopplas till magsjukan.

Mer information

Johan Rosenqvist, sjukhuschef 0480-44 81 06